Jesteśmy Przyjaciółmi Ziemi

Wszyscy bez względu na pochodzenie, kolor skóry, narodowość czy wyznanie – jesteśmy mieszkańcami planety Ziemi. To nasz wspólny dom, zatem razem powinniśmy się o niego troszczyć. Co roku 22 kwietnia na całym świecie obchodzimy Dzień Ziemi, który przypomina o konieczności przyjęcia ekologicznych i świadomych postaw w społeczeństwie oraz zwraca uwagę na istotne problemy planety. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na to, że nawet małe gesty mają znaczenie w trosce o wspólne dobro. Podczas ostatniego cyklu zajęć w świetlicy szkolnej dzieci z zaangażowaniem włączały się w aktywności związane z omawianą tematyką: wykazały się wiedzą na temat segregacji odpadów, zagrożeń ekologicznych oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Chętnie rozwiązywały również rebusy i krzyżówki. Powstały pomysłowe prace plastyczno – techniczne. Wszyscy bądźmy przyjaciółmi Ziemi – to nasze wspólne dobro!

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook