Stypendia 2023/24

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK 2023/2024

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że kompletne wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć w terminie od 1.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B).

Wszystkie informacje wraz z wnioskami znajdują się na stronie:
Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne – Urząd Miasta we Włocławku (um.wlocl.pl)

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook