Procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

W trudnych sytuacjach uczniowie są  wspomagani zapisami i procedurami zawartymi w:

  • Statucie Szkoły;
  • Procedurach ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
  • Procedurach postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych i sytuacjach kryzysowych;
  • Konwencji Praw Dziecka.

Procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Schematy interwencji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

 

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook