Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2023/2024

  • Przewodniczący: Pan Robert Kozłowski
  • Z-ca: Pani Katarzyna Szymańska
  • Skarbnik: Pani Anna Schaarschmidt

Konto

RADA RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23
87-800 WŁOCŁAWEK, ul. WYSPIAŃSKIEGO 3
NIP:888-24-35-571

PKO BP SA
nr konta bankowego: 49 1020 5170 0000 1102 0107 5852

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook