Świąteczne karaoke

ŚWIĄTECZNE- KARAOKE W CZYTELNI SZKOLNEJ

Jak co roku w grudniu biblioteka szkolna kontynuuje tradycje związane  ze Świętami Bożego Narodzenia. Śpiewanie kolęd to jedna z najpiękniejszych tradycji Świat Bożego Narodzenia. Szczególnie pięknie i wzruszająco brzmią one w wykonaniu dzieci. Temu wydarzeniu w tym roku towarzyszył konkurs wiedzy ze znajomości tradycji wigilijnych w polskiej kulturze. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą w quizie wigilijnym zostali nagrodzeni książkami i pamiątkowymi dyplomami, zaś wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zakładki do książek oraz słodki upominek ufundowany przez bibliotekarzy. Impreza ta wprowadziła wszystkich uczestników w świąteczny nastrój.

Dopełnieniem klimatu świątecznego był konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki, który został zorganizowany w ramach NPRC. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I- VIII. Prace były  oceniane w kategoriach: I- IV i V- VIII.  Miały  postać dwustronnej zakładki do książki i  były wykonane dowolną techniką np : plastyczną, komputerową. Ocenie podlegały  pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu i estetyka wykonania.

Wyniki:

I miejsce- Miłosz Ręklewski- 5D

II miejsce- Marcel Maj- 2B

III miejsce- Alicja Kasiorkiewicz- 1 C

III miejsce- Hanna Rzekanowska- 6A

Zbyszek Adamski

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook