V Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy “English Culture Competition: Discover Walt Disney World”

Zapraszamy do udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Krasomówczym “English Culture Competition: Discover Walt Disney World”. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych 1-3

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook