Patron

Patron

Nasza szkoła jest jedną z najmłodszych szkół podstawowych miasta Włocławka. Działalność rozpoczęła w 1989/1990 roku.

Już w 1991 roku Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski oraz młodzież, przyjęła uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej Nr 23. Patronem obrano Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Były też inne kandydatury ale zwyciężył syn naszej Ziemi. Uznano, że Prymas Tysiąclecia, wiele lat związany z naszym miastem, będzie najlepszym Patronem dla naszej szkoły.

6 marca Marian Szczepański nauczyciel Szkoły Muzycznej we Włocławku przekazał Szkole Podstawowej Nr 23 skomponowany hymn wraz ze słowami pt. „Pieśń o Prymasie Tysiąclecia Kardynale Stefanie Wyszyńskim”.

Hymn Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku.

 

Pieśń o Prymasie Tysiąclecia Kardynale Stefanie Wyszyńskim

I. Ty nas uczyłeś prawdy o Polsce
Płomień nadziei w sercach wskrzesiłeś.
Pragnąłeś szczęścia swego narodu
Za wolność jego modły wznosiłeś.

Ref. Twoją drogą podążamy
Drogą dobra, wiary, prawdy.
Miłość za drogowskaz mamy
I nadzieję w sercu każdym.
Nauczałeś jak być sobą,
Jak być wiernym ideałom.
Naród cały wciąż jest z Tobą,
Z Twą nauką- Kardynale

II. Umiałeś krzewić siłę jedności,
Umiłowanie wolności wzniecać.
Lud Cię obwołał, dla Twej wielkości,
Polskim Prymasem Tysiąclecia.

 

6 czerwca 1991 roku podczas wizyty we Włocławku ojciec święty Jan Paweł II poświęcił sztandar naszej szkoły na którym znajduje się wizerunek Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

18 czerwca 1991 roku nastąpiło uroczyste nadanie Szkole Podstawowej Nr 23 we Włocławku imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przekazanie sztandaru.
W 2006 roku obchodzimy 25 rocznicę śmierci Patrona Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 15 rocznicę nadania imienia oraz pobłogosławienia sztandaru szkoły przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W szkole zostały przeprowadzone liczne konkursy plastyczne, multimedialne. Uczniowie wykonali prezentacje o Prymasie Tysiąclecia. Najładniejsza prezentacja wzbogaciła uroczystości związane z Patronem szkoły. Klasy starsze oglądały film o życiu i posłudze Prymasa Tysiąclecia „Non posumus”. 

28 maja2011 roku obchodziliśmy 30 rocznicę śmierci Patrona szkoły uczniowie , 20 rocznicę nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W związku z tą uroczystością odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za życie i posługę Prymasa Tysiąclecia. W ramach kazania uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oparty na „Dekalogu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Cała społeczność uczniowska aktywnie uczestniczyła w obchodach Prymasa. Uczniowie z klas IV-VI brali udział w konkursie literackim, a dzięki nim powstał Tomik wierszy pt „Dekalog Kardynała Wyszyńskiego”, a klasy młodsze wykonały prace plastyczne pt” Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dziecka” ,które zdobiły korytarze SP 23. Najlepsze wiersze oraz prace plastyczne zostały nagrodzone po uroczystościach w kościele przez panią dyrektor Elżbietę Antosiak. Delegacja SP 23 złożyła kwiaty pod tablicą i pomnikiem Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego.

Jesteśmy dumni, że mamy tak wielkiego Patrona, który uczy nas postawy umiłowania Boga, ludzi i ojczyzny

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook