Nasza szkoła otrzymała kolejny grant Fundacji ANWIL w ramach trzeciej edycji programu ,,Zielono nam”.
Projekt ,,Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół”
skierowany będzie do uczniów klas 1 – 4. Dotyczyć będzie poszerzenia świadomości na temat znaczenia i roli owadów w środowisku naturalnym. Uczniowie wezmą udział w wielu działaniach skoncentrowanych wokół owadów. Obejmować one będą m.in. zajęcia plastyczno-techniczne, warsztaty edukacyjne, spacery i obserwacje terenowe, konkurs plastyczny. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowany zostanie ekodzień, w trakcie którego dzieci uczestniczyć będą w różnych zawodach sportowych przy wykorzystaniu odpadów recyklingowych oraz stacjach zadaniowych, które dotyczyć będą ciekawostek z życia naszych małych przyjaciół. Ponadto w ramach projektu przy szkole powstanie ,,Kwiatowy Zakątek”, w którym posiane zostaną rośliny miododajne oraz hotele dla owadów.
Koordynatorami niniejszego projektu będą: p. Magdalena Górnik, p. Małgorzata Gadziomska oraz p. Jakub Zemlak