WALENTYNKI

 

Walentynki to sympatyczne święto, przepełnione miłymi gestami oraz radością.

To szczególny dzień, w którym w wyjątkowy sposób możemy wyrazić uczucia wobec bliskich nam osób, a także docenić ich obecność w naszym życiu. Podczas zajęć w świetlicy szkolnej również postanowiliśmy w szczególny sposób zadbać o wyjątkową walentynkową atmosferę. Dzieci chętnie wykonywały kolorowe kartki okolicznościowe dla tych, których kochają i lubią. Z zaangażowaniem uczestniczyły w pogadance na temat tradycji obchodzenia tego święta. Opowiadały też o tym, jak ważne są drobne gesty i miłe słowa w relacjach z ludźmi. Czytaliśmy walentynkowe życzenia, wierszyki oraz cytaty, a także śpiewaliśmy piosenki o miłości i przyjaźni. Przestrzeń świetlicy szkolnej została udekorowana pięknymi papierowymi sercami oraz tematycznymi pracami plastycznymi. Wszystkim towarzyszył świetny humor, a atmosfera radości i zabawy wyzwalała promienny uśmiech.

Elżbieta Wawrzonkowska

W naszej szkole, przez cały tydzień odbywały się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku pod hasłem „Działajmy razem”.
Działania, które zostały zrealizowane to m.in.:

 • Prezentacja multimedialna oraz wspólne oglądanie filmów nt. hejtu w Internecie
 • Gazetka informacyjna na temat bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Drukowanie linijek na drukarce 3D z napisem „DBI 2024”
 • Udział w grze on – line „Escape game DBI”
 • Udział w Quizach wirtualnych Kahoot o DBI
 • Zabawa z Lego Education Spike
 • Pogadanki na temat zagrożeń w Internecie
 • Konkurs informatyczny „Nie hejtuję” – do którego udziału serdecznie zapraszamy uczniów klas I – VIII

NIECH ŻYJE ŚWIETLICOWY BAL!

Karnawałowa atmosfera, dźwięki skocznej muzyki, beztroskie pląsy, wesołe zabawy w otoczeniu kolorowych balonów i serpentyn…to wszystko atrakcje balu, który wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali dla swoich podopiecznych. Dzieci bawiły się doskonale: tańczyły, śpiewały i klaskały, śmiejąc się od ucha do ucha.
W końcu – jak karnawał, to karnawał!

 

Elżbieta Wawrzonkowska

Jak co roku przed feriami zimowymi uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli  w uroczystości  „ Pasowania na czytelnika”. Inscenizacje pt. „ Imieniny u Kopciuszka” przygotowali bibliotekarze A. Sobolska i Z. Adamski. W rolę aktorów wcielili się uczniowie z klasy 6B. Występujący przebrali się za postacie z różnych bajek, odgrywając charakterystyczne scenki rodzajowe. Po występie artystycznym pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę i zostali pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Na pamiątkę spotkania, każde dziecko otrzymało książkę oraz pamiątkowy dyplom dla swojej klasy. Od dzisiejszego dnia pierwszoklasiści mogą wypożyczać książki w naszej bibliotece.

Zbyszek Adamski

 

Szkoła Podstawowa nr 23 składa serdeczne podziękowania uczniom oraz ich rodzicom za zaangażowanie w zbiórce, za dary ze szczerego serca❤️ i pyszne ciasta 🍰. Dzięki Wam osiągnęliśmy rekord na WOŚP !!! ❤️❤️❤️❤️❤️
Jesteście wspaniali!
Do godziny 23:59 można wpłacać przez naszą e-skarbonkę.
GRAMY DALEJ !!! ❤️😍
 

Miło nam poinformować, że znamy już zwycięzców szkolnego konkursu przyrodniczego pt. ,,Mamo, tato, nie pal przy mnie” organizowanego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

I miejsce Zuzanna Malendowicz kl. IVa

II miejsce Maja Kozińska kl. IV a

III miejsce Natasza Wasielewska kl. IV a

Gratulujemy!

Magdalena Górnik

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 4a wraz z wychowawcą M. Górnik i bibliotekarzem Z. Adamskim udali się do Biblioteki Pedagogicznej. Było to pierwsze spotkanie z biblioteką innego typu niż szkolną. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy realizując następujące tematy: „Mieszkamy na Kujawach ” i „Bezpieczni w wirtualnym świecie”. Podczas zajęć poznali historię regionu kujawskiego, dowiedzieli się  z czego słynie nasz region, jakie budowle są charakterystyczne dla terenów kujawskich, jakie miasta są znane w całej Polsce.  Podczas gry interaktywnej wymieniali elementy stroju regionalnego kobiecego i męskiego z charakterystycznym  haftem kujawskim. Zapoznali się ze znaczeniem słów w gwarze kujawskiej.

Cyberprzemoc to zjawisko, które towarzyszy wszystkim użytkownikom Internetu. Uczniowie zostali poinformowani jakie są jego wady i zalety, co to są fake-newsy i jakie są zasady netykiety. Po zajęciach dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać z Internetu czerpiąc  z niego informację, potrzebną  do poszerzania wiedzy.

20231221_090154W styczniu zakończono realizację projektów czytelniczych, skierowanych  do uczniów naszej szkoły w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekty składały się z wieloetapowych działań skierowanych do dwóch grup wiekowych klas: 3-6 i 4-6. Uczniowie w grupach realizowały zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem działań. Poszerzali wiadomości z zakresu historii literatury światowej i polskiej. Czynności te zostały skoordynowane przez nauczyciela bibliotekarza: p. Anetę Sobolską. Podsumowanie projektów miało miejsce w Czytelni Szkolnej w formie prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli grup wiekowych. Prezentacje multimedialne zostały zaprezentowane naszej społeczności uczniowskiej  i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zbyszek Adamski

KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY

 „INSPIRING WORDS  – INSPIRUJĄCE SŁÓWKA”

dla uczniów klas IV – VI

 • Zapraszamy uczniów klas IV – VI do udziału w konkursie –

„INSPIRING WORDS  – INSPIRUJĄCE SŁÓWKA”

 • Konkurs polega na wykonaniu, w kreatywny sposób, pracy w formie plakatu (format max. A3) obrazującej znaczenia jednego słowa z języka angielskiego z wykorzystaniem ciekawej techniki plastycznej.
 • Konkurs trwa od 5 stycznia do 22 stycznia 2024r.
 • Prace konkursowe opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz klasą prosimy dostarczać do nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.
 • Ogłoszenie zwycięzców I, II, III miejsca nastąpi w lutym 2024r.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO

 ,, INSPIRING WORDS  – INSPIRUJĄCE SŁÓWKA ’’ dla uczniów klas IV – VI

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy,
 • stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 • wypracowanie u uczniów poczucia estetyki, twórczego myślenia i staranności,
 • rozwijanie uzdolnień uczniów.
 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku.

III. Kategoria wiekowa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku z klas IV – VI.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku.
 • Liczba uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.
 1. Forma konkursu:
 • Konkurs polega na wykonaniu, w kreatywny sposób, pracy w formie plakatu (format max. A3) obrazującej znaczenia jednego słowa z języka angielskiego z wykorzystaniem ciekawej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przy ocenianiu weźmie pod uwagę wybór techniki plastycznej, materiały, z których praca została wykonana, czytelność, staranność, kreatywność, poprawność językową i samodzielność w wykonaniu pracy.
 • Każda praca wykonana jest indywidualnie, przez jednego ucznia.
 • Każdy uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną pracę.
 1. Terminy:
 • Konkurs trwa od 5 stycznia do 22 stycznia 2024r.
 • Prace konkursowe opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz klasą prosimy dostarczać do nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.
 1. Wyniki konkursu:
 • Ogłoszenie zwycięzców I, II, III miejsca nastąpi w lutym 2024r.    
 1. Nagrody:
 • Zdobywcy I, II i III miejsca zostaną nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami.

VII. Postanowienia końcowe:

 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 • Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 • Rodzic Uczestnika Konkursu zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
 • Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

 

 

 

 

            

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook