Ekologiczne prelekcje -„Stop emisjom-moją misją”

Stop emisji - moja misja 1

 

Stan środowiska naturalnego zależy od naszych postaw i podejmowanych codziennie wyborów. Dbałość o własne środowisko jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych. Od najmłodszych lat człowiek jest związany ze środowiskiem, ma więc wpływ na jego funkcjonowanie oraz jest od niego uzależniony. Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego, zanieczyszczenia, eksploatacja i tak już ograniczonych zasobów naturalnych wymaga zmian w świadomości ekologicznej. Ogromną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej ma szkoła, istotnym jej celem ma być wspomaganie uczniów w dostrzeganiu walorów, zwłaszcza najbliższego otoczenia, oraz wdrażanie do podejmowania działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lokalne. Szkoła powinna sprzyjać kształtowaniu emocjonalnej więzi z przyrodą oraz przekonywać o konieczności zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń.

 

W ramach projektu „Stop emisjom-moją misją”- realizowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ramach programu priorytetowego REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- CZĘŚĆ IV PN. NISKOEMISYJNY TRANSPORT uczniowie klasy 6a przygotowali trzy prelekcje pokazujące społeczności szkolnej czym jest smog i jak powstaje oraz jakie konsekwencje dla ludzkiego zdrowia ma zjawisko smogu. Zapoznali z takimi pojęciami jak: niska i wysoka emisja. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą młodym ludziom wskazać i wdrożyć w codzienne życie sposoby walki ze smogiem. Z tej lekcji dowiedzieli się, czym jest ślad węglowy, jakie są zależności pomiędzy codziennymi wyborami a zmianami klimatu. Uczniowie zrozumieli, że codzienne wybory wpływają na ślad węglowy, który po sobie zostawiamy.

 

Cele programu:

  • Podejmowanie działań przeciwdziałania emisjom
  • Ograniczenie i unikanie emisji powierzchniowej i punktowej
  • Uświadomienie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne
  • Zmiana codziennych nawyków wpływających pośrednio lub bezpośrednio na ograniczenie emisji
  • Promowanie działań i programów WFOŚIGW i NFOŚĪGW z zakresu przeciwdziałania emisjom

J. Bałoń

 

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook