Niezwykła lekcja przyrody

W październiku dzięki pomocom naukowym uzyskanym z projektu ,,Laboratorium Przyszłości” klasy 5 uczestniczyły w bardzo interesującej lekcji, na której rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze. Na lekcji zatytułowanej ,, Obserwacje mikroskopowe” uczniowie nie tylko zapoznali się z budową mikroskopu optycznego oraz z funkcją poszczególnych urządzeń, ale również sami zgodnie z instrukcjami nauczyciela musieli umieścić preparat na stoliku, ustawić ostrość i powiększenie obserwowanego obiektu. Po obserwacji obiektu pod mikroskopem uczniowie wykonywali w zeszytach schematyczne rysunki preparatu, który zrobił na nich największe wrażenie, były to np. aparat gębowy bielinka, nerw człowieka, nasiono kukurydzy z bielmem w przekroju poprzecznym czy odnóże muchy domowej albo osy. Zajęcia tego typu cieszą się ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem ze strony uczniów.

 

 

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook