Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 16 – 22.10.2023r. obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jest to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych mające na cleu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju doradztwa zawodowego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji projektu było ,,Talent i praca – to się opłaca”.

Z uwagi na niniejsze obchody w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty prowadzone przez p. Dominiką Najberg, psycholog – doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku. Zajęcia skierowane były do uczniów klas ósmych. Podczas warsztatów przybliżono możliwe kierunki kształcenia, jakie mogą obrać nasi uczniowie w najbliższej przyszłości oraz możliwe formy wsparcia, jakie oferuje poradnia uczniom kończącym szkołę podstawową.

J. Zemlak

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook